Design a site like this with WordPress.com
Get started

انواع رازهای نهان در بطن دفینه ها

برای کاوشگران عزیز از اونجایی که توی کشور ما عدم مسعولیت پذیری وجود نداره و قشر جوان 80درصدش بیمارش لزومن و ناخواسته قدم به این مسیر پر خطر و پر اضطراب و تنش پا میزارن که البته با امید دادن به خودشون و در باغ سبز به خودشون نشان دادن روی تصمیم خودشون پا فشاری می کنن و اولین قدم رو توی کوه و بیابون حالا با دوستان نزدیکی که هم پیمان شدن میبندن و می زنن به دل کوه کمر بدونه اینکه علمی از این کارو بلد باشن یا حداقل اطلاعات کوچیکی که توی این مسیر پر مخاطره گذاشتن خودشون اواره و سرگردان کوه کمر می کنن و یا خدا به امید تو نه سرمایه ای نه علمی نه وسایلی که مورد نیازشون و نه حتی غذایی برای خوردن یک هفته دارن می زنن به دل خطر بدونه اینکه بدونن که چه کار خطرناکی رو. دارن انجام می دن نصحیت من به این دوستان اینکه زندگیتون بکنین و از ادامه این راه منصرف بشید.. که چیزی جز شکست و نامیدی چیژ دیگه ای نخواهید دید و برگردید و بدونه معطلی برگردید و وقت رو طلف نکنید ــاژ قدیم گفتن پول روی پول می رهــو باد هم زیر لباس پاره.. کوفق باشید

شکست و ناامیدی کنار نور امیدی از ثروتمند شدن